Pirkimo – pardavimo taisyklės​

Lankydamiesi internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt, naudodamiesi ja arba prisijungdami prie jos, patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su šiomis internetinės parduotuvės www.prisirpom.lt Naudojimo sąlygomis (toliau – Sąlygos).

Šiose sąlygose Pardavėjas reiškia ribotos atsakomybės bendrovę „Žalias pipiras“ (UAB „Žalias pipiras“), registracijos numeris: 304793377, juridinis adresas: V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius, Vilnius, Lietuva (toliau Mes), o Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris perka internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt esančias prekes (toliau Jūs).

  • Slapukų politika ir Privatumo politika yra neatskiriama ir esminė šių Pirkimo sąlygų dalis.
  • Šios sąlygos yra privalomos Pardavėjui, Pirkėjui ir bet kuriam internetinės parduotuvės www.prisirpom.lt Lankytojui. Tais atvejais, kai internetinės parduotuvės www.prisirpom.lt lankytojas nesutinka su šiomis Sąlygomis (įskaitant Slapukų ir (arba) Privatumo politiką) – internetinės parduotuvės www.prisirpom.lt lankytojas neturi teisės naudotis ir (arba) negali naudotis internetine parduotuve www.prisirpom.lt
  • Pasiliekame teisę keisti Pirkimo sąlygas be išankstinio įspėjimo.
  • Mes negalime garantuoti, kad internetinės parduotuvės www.prisirpom.lt veikimas bus nepertraukiamas, be klaidų ar sutrikimų, ir pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti, nutraukti ar pakeisti internetinės parduotuvės www.prisirpom.lt veikimą (visiškai ar iš dalies), ir neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius internetinės parduotuvės www.prisirpom.lt gedimus, klaidas ar netinkamą veikimą.
  • Jūs neturite trukdyti tinkamam www.prisirpom.lt veikimui, o ypač neturite bandyti apeiti www.prisirpom.lt arba bet kurios kompiuterinės sistemos, serverio, maršrutizatoriaus ar bet kokio kito prie interneto prijungto įrenginio apsaugos, klastoti, įsilaužti į jį ar kitaip trukdyti jo veikimui. Mes negalime garantuoti ir negarantuojame, kad bet kuriame internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt patalpintame turinyje nėra virusų ir (arba) kito kodo, turinčio kenksmingų ar griaunančių savybių. Jūs esate atsakingi už tai, kad imtumėtės pakankamų priemonių ir virusų patikrinimų (įskaitant antivirusinius ir kitus saugumo patikrinimus), kad atitiktumėte savo konkrečius duomenų įvesties ir išvesties saugumo ir patikimumo reikalavimus.

Sąvokos

Internetinė parduotuvė − Pardavėjo sukurta svetainė ir duomenų bazė, kurioje Pirkėjas pateikia Užsakymus.

Pirkinių krepšelis (Mano krepšelis) − Pirkėjo išsirinktos prekės, kurios nebuvo pateiktos kaip užsakymas ir už kurias nebuvo sumokėta internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt.

Užsakymas − internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt Pirkėjo pasirinktas ir apmokėtas prekių rinkinys, arba pasirinktas rinkinys su atsiskaitymu prekių atsiėmimo ar pristatymo metu.

Registruotas pirkėjas – Pirkėjas, užpildęs ir pateikęs registracijos formą, kurią galima rasti adresu www.prisirpom.lt.

Neužsiregistravęs pirkėjas – arba Svečias, kuris neužpildė ir nepateikė registracijos formos, kurią galima rasti adresu www.prisirpom.lt.

Prekių kainos garantijos laikotarpis – laikotarpio, iki kurio Pardavėjas garantavo, kad nekeis Prekių kainos, jei Užsakymas bus apmokėtas per šį laikotarpį, pabaigos data.

Privatumo politika – informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą, susijusį su mūsų teikiamomis paslaugomis.

Slapukų politika – informacijos failas, kuris siunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pvz., mobilųjį telefoną), kai lankotės svetainėje, ir saugomas Jūsų naršyklėje.

Kurjeris – Pardavėjo pasirinktas verslo partneris, kuris Pardavėjo vardu pristato Pirkėjo apmokėtas Prekes.

1. Bendros sąvokos

   1.1.    Pirkėjas užsako, o Pardavėjas įsipareigoja paruošti išsinešimui, tiekti arba pristatyti maisto prekes, toliau – Prekės, kurių pavadinimus, sudėtį, kainas, kiekį ir vertę Pirkėjas suderina pateikdamas Užsakymą ir kurios yra nurodytos sąskaitoje faktūroje.

   1.2.    Apsipirkti svetainėje www.prisirpom.lt turi teisę bet kuris asmuo – tiek Registruotas, tiek Neregistruotas Pirkėjas, o taip pat tiek Fiziniai, tiek Juridiniai asmenys.

   1.3.    Sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo įsigalioja, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt išsirenka Prekes, sutinka su internetinės parduotuvės Pirkimo sąlygomis ir paspaudžia mygtuką „Pirkti“.

   1.4.    Pirkėjas neturi teisės pirkti Prekių, esančių internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt, jei jis neperskaitė Pirkimo sąlygų arba su jomis nesutinka.

   1.5.    Pirkėjas įsipareigoja užsakyti ir priimti Prekes bei sumokėti Užsakymo kainą pagal Sutartį. Prekės paruošiamos atsiėmimui bei pristatomos tik internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt. nurodytose atsiėmimo vietose bei nurodytoje pristatymo teritorijoje esančioje.

2. Asmens duomenų registravimas ir tvarkymas

2.1.    Pardavėjas įsipareigoja saugoti asmens duomenų konfidencialumą ir garantuoti jų saugumą bei naudojimą pagal Asmens duomenų apsaugos įstatymą ir Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo reikalavimus. Informacija trečiosioms šalims gali būti teikiama tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka.

2.2.    Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti šioje sutartyje nurodytus asmens duomenis, saugoti juos tik tuo tikslu, kuriam jie skirti, ir tik tiek, kiek tai būtina šiam tikslui pasiekti, įskaitant paslaugos tobulinimo, reklaminės medžiagos siuntimo tikslus. Pardavėjas turi teisę perduoti Pirkėjo asmens duomenis bendradarbiaujantiems partneriams ir duomenų tvarkymo įmonėms. Surinkta informacija gali būti naudojama strateginiams ir rinkodaros tikslams.

2.3.    Norėdami tapti Registruotu Pirkėju, turite užpildyti pirkimo registracijos formą, kurią galima rasti adresu www.prisirpom.lt, ir sutikti su Pirkimo taisyklėmis ir sąlygomis.

2.4.    Pildydamas registracijos formą Pirkėjas pateikia šiuos Duomenis: Vardas, Pavardė, Mobiliojo telefono numeris, El. paštas, Miestas / Kaimas, gatvė / Namo pavadinimas, Namo Nr. / Pastatas, Buto Nr., Pašto kodas.

2.5.    Pirkėjas, sutikdamas su internetinės parduotuvės www.prisirpom.lt Pirkimo sąlygomis, sutinka, kad pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais:

2.5.1.    Informacijos pateikimui Pirkėjui,

2.5.2.    Pirkėjo tapatybės nustatymui,

2.5.3.    Prekių pardavimui,

2.5.4.    Užsakymo pristatymui,

2.5.5.    Gerinti internetinės parduotuvės kokybę,

2.5.6.    Rinkos tyrimams.

2.6.    Pirkėjas atsako už registracijos metu pateiktų duomenų teisingumą, taip pat už veiksmus, atliktus su naudotojo registracijos duomenimis www.prisirpom.lt internetinėje parduotuvėje, ir už pasekmes, kylančias dėl klaidingos informacijos pateikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, neteisingo pristatymo adreso ar mobiliojo telefono numerio nurodymą.

2.7.    Pirkėjas yra atsakingas už visų registracijos metu pateiktų duomenų saugumą ir Pardavėjas neatsako už bet kokią Pirkėjo patirtą žalą, jei Pirkėjas aplaidžiai tvarkė registracijos duomenis ir dėl to šie duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims ar jais buvo piktnaudžiaujama.

2.8.    Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti Pardavėjui apie galimą trečiosios šalies manipuliavimą Pirkėjo registracijos duomenimis, taip pat jei Pirkėjas įtaria, kad jo registracijos duomenys tapo prieinami trečiosioms šalims.

2.9.    Pardavėjas turi teisę blokuoti Pirkėjo prieigą prie internetinės parduotuvės, jei mano, kad trečiosios šalys piktavališkai veikia Pirkėjo vardu. Pardavėjas informuoja Pirkėją apie prieigos blokavimą.

2.10.    Pirkėjas, kuris yra Neregistruotas, pateikdamas Užsakymą internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt ir nurodydamas prašomą informaciją, sutinka su Taisyklėmis ir su jo pateiktų asmens duomenų tvarkymu tiek, kiek tai būtina tinkamam Prekių pirkimo įvykdymui, t. y:

2.10.1.    Pirkėjų informacija, Prekių paruošimas atsiėjimui, prekių pardavimas ir pristatymas, Pirkėjų identifikavimas – vardas, pavardė, mobiliojo telefono numeris, el. paštas, miestas / kaimas, gatvė / namo pavadinimas, namo Nr., buto Nr., pašto kodas.

2.11.    Registruotas Pirkėjas turi teisę bet kada atnaujinti, pakeisti, papildyti savo registraciją svetainėje www.prisirpom.lt Registruotas pirkėjas turi teisę paprašyti, kad būtų ištrinti jo paskyroje esantys duomenys ir pati paskyrą. Tokiu atveju registruotas pirkėjas privalo kreiptis 9.2. punkte nurodytais kontaktais.

2.12.    Registruotas Pirkėjas susikuria vartotojo profilį, slaptažodį ir turi teisę naudotis specialiais internetinės parduotuvės www.prisirpom.lt pasiūlymais. Registruotas Pirkėjas yra atsakingas už saugų savo prieigos duomenų saugojimą ir už tai, kad jie nebūtų atskleisti trečiosioms šalims.

3. Prekių kainos

3.1.    Prekių kainos internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt nurodomos eurais, galiojančiuose norminiuose aktuose nustatyta tvarka. Į kainą įskaičiuotas galiojančiuose norminiuose aktuose nurodytas pridėtinės vertės mokesčio tarifas (PVM).

3.2.    Į kainą neįskaičiuotos prekės pristatymo išlaidos. Prekių pristatymo kaina nurodoma atskirai pateikiant Užsakymą.

3.3.    Internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt nurodytos Prekių kainos gali skirtis nuo „Prisirpom“ fizinėse pardavimo vietose esančių prekių kainų.

3.4.    Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Prekių pirkimo metu.

3.5.    Pardavėjas turi teisę be išankstinio įspėjimo keisti Prekių kainas.

4. Prekių prieinamumas

   4.1.    Jeigu pakuojant siuntą paaiškėtų, kad prekė (-ės) iki išsiuntimo yra nebeprieinamos, Jums bus grąžinta už prekę (-es) sumokėta suma.

   4.2.    Jei iki siunčiant siuntą paaiškėja, kad tam tikrų užsakytų prekių kiekis ribotas, prekės bus išsiųstos klientams, kurie užsakymą pateikė pirmieji. Pirkėjams, kuriems prekės negalėsime pristatyti, bus grąžinama už prekę (-es) sumokėta suma.

5. Užsakymo pateikimas

5.1.    Užsakymas pateikiamas paspaudus mygtuką „PIRKTI“ skiltyje „Mano krepšelis“. Pirkėjas privalo vykdyti Prekių pirkimo proceso veiksmus, užpildydamas ir patikrindamas kiekviename žingsnyje prašomą informaciją, taip pat įsitikindamas į krepšelį įdėtų prekių teisingumu ir kiekiu.

5.2.    Spustelėjus ikonėlę „PRISIJUNGTI“, jums siūloma galimybė prisijungti – įeikite į Registruoto Pirkėjo profilį ir užbaikite pirkimą arba įsigykite pasirinktas Prekes kaip Neregistruotas Pirkėjas, pateikdami visą reikiamą informaciją.

5.3.    Jei Registruotas pirkėjas jau yra prisijungęs prie savo profilio, reikia papildyti trūkstamą informaciją, reikalingą Prekėms įsigyti.

5.4.    Užsakymo pateikimo metu reikia pasirinkti prekių atsiėmimo vietą arba pristatymo būdą.

5.5.    Jei Pirkėjui kyla klausimų ar problemų, susijusių su Užsakymų pateikimu ar kita veikla internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt, Pirkėjas turi kreiptis į Klientų aptarnavimo skyrių.

6. Užsakymo apmokėjimas

   6.1.    Internetinėje parduotuvėje galimi trys užsakymo apmokėjimo būdai:

      6.1.1.    Internetinė bankininkystė

      6.1.2.    Mokėjimo kortelė

      6.1.3.    Be aukščiau nurodytų mokėjimo būdų – už Prekes galima sumokėti prekių atsiėmimo arba pristatymo metu.

   6.2.    Pirkimą patvirtinantis dokumentas arba pristatymo pranešimas siunčiamas užsakymo formoje nurodytu El. pašto adresu.

7. Užsakymo vykdymas

7.1.    Internetinėje parduotuvėje www.prisirpom.lt pateikti užsakymai apdorojami darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.

7.2.    Registruoti Pirkėjai gali susipažinti su savo užsakymo įvykdymo būsena savo Profilio paskyroje ir gauti informacinius El. laiškus, o Neregistruoti Pirkėjai gaus informacinį El. laišką apie užsakymo įvykdymo būseną.

8. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

8.1.    Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu www.prisirpom.lt svetainėje nurodytoje teritorijoje, kurį Pirkėjas nurodo prieš pateikdamas kiekvieną užsakymą.

8.2.    Prekės pristatomos ketvirtadieniais, penktadieniais ir šeštadieniais.

8.3.    Pardavėjas turi teisę pakeisti Prekių pristatymo laiką, iš anksto apie tai informavęs Pirkėją.

8.4.    Už pristatymą taikomas pristatymo mokestis. Pristatymo mokestis priklauso nuo pasirinkto pristatymo būdo.

8.5.    Jei Klientas pasirenka atsiimti Užsakymą vienoje iš fizinių prekybos vietų, Užsakymo pristatymo dieną Klientas gaus informacinę SMS žinutę apie užsakymo paruošimą arba bus informuotas telefonu.

8.6.    Jei Klientas pasirenka gauti Užsakymą pristatant Kurjeriui Kliento nurodytu adresu, Kurjeris susisieks su Klientu Prekių pristatymo dieną, kad informuotų Klientą apie Prekių pristatymo laiką.

8.7.    Atsiimdamas prekes Pirkėjas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą arba asmens tapatybės kortelę), kad būtų galima nustatyti Pirkėjo tapatybę.

8.8.    Jei prekių pristatymas Pirkėjui neįmanomas dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas nurodė neteisingą adresą ir (arba) mobiliojo telefono numerį, Pirkėjas nerandamas nurodytu adresu, su Pirkėju neįmanoma susisiekti, nurodytu adresu negalima patekti ir t. t.), Prekės pakartotinai nepristatomos (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas prieš Kurjeriui atvykstant nurodytu adresu susitarė su Kurjeriu dėl antro pakartotinio pristatymo kitą dieną, nekeičiant pirminio pristatymo adreso), tačiau Prekių pirkimas gali būti atšauktas. Tokiu atveju Pardavėjas susisieks su Pirkėju, kad rastų sprendimą:

8.8.1.    Pardavėjas gali atšaukti užsakymą, grąžindamas už Prekes sumokėtą sumą, tačiau negrąžinti už Prekes sumokėto pristatymo mokesčio.

8.8.2.    Pardavėjas gali pakartotinai pristatyti Užsakymą. Už pakartotinį pristatymą taikomas papildomas mokestis.

8.9.    Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo įsitikinti, kad pristatytos Prekės atitinka Užsakyme pateiktas Prekes.

8.10.    Jei Pirkėjas pastebi bet kokią žalą ar neatitikimą gautame Užsakyme, jis privalo nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui. Jei siuntą pristato kurjeris, apie neatitikimą taip pat reikia informuoti kurjerį.

9. Atsisakymo teisė. Prekių keitimas ir grąžinimas

9.1. Remiantis LR Civilinio kodekso 6.228 nuostatomis nekeičiamos ir negrąžinamos šios kokybiškos prekės:

  • greitai gendančios prekės ar prekės, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
  • supakuotos prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

Jei nesate patenkintas pristatytų greitai gendančių prekių kokybe, o tokiomis prekėmis laikomi maisto produktai ir gėrimai, kurių galiojimo terminas yra trumpas, įskaitant ir tuos produktus, kurie turi būti laikomi šaldytuve pagal gamintojo nustatytą temperatūrinį rėžimą, į mus privalote kreiptis ne vėliau, kaip per 72 valandas nuo prekių pristatymo. Kreipiantis dėl prastos produkto kokybės, privaloma pateikti užsakymo informaciją bei nekokybiško produkto nuotrauką.

Jei kreipiatės vėliau nei nurodytas terminas ir/ar nepateikiate prekės nuotraukos, mes neįsipareigojame skundo spręsti pirkėjo naudai.

9.2.   Norėdamas pasinaudoti teise grąžinti greitai gendančias prekes, susisiekite su Klientų aptarnavimo specialistu:

9.2.1.    El. paštu: pom@prisirpom.lt

9.2.2.    Telefonu: +370 638 60 860

9.2.3.    Paštu: V. Nagevičiaus g. 3, Vilnius

10. Pardavėjo teisės ir pareigos

   10.1.    Pardavėjas įsipareigoja teikti Paslaugą pagal galiojančių norminių aktų reikalavimus, kokybiškai, laikydamasis Paslaugų teikėjo profesijai nustatytų standartų, kriterijų ir etikos normų.

   10.2.    Pardavėjas turi teisę pasitelkti savo darbuotojus arba subrangovus Paslaugai teikti.

   10.3.    Pardavėjas įsipareigoja vykdyti Sutartį ir pristatyti prekes Pirkėjui pagal Sutarties sąlygas ir Užsakyme numatytą komplektaciją.

   10.4.    Pardavėjas negali garantuoti, kad užsakymas bus pristatytas be jokių klaidų.

   10.5.    Jei Pardavėjas negali įvykdyti sąlygų, įtrauktų į Sąlygas (terminas, suma, kokybė ir pan.), Jis apie tai laiku informuoja Pirkėją, susisiekdamas nurodytu telefono numeriu arba El.paštu ir gali pasiūlyti Taisyklių ar Sąlygų pakeitimus. Sprendimas randamas atsižvelgiant į situaciją, abiejų šalių susitarimu.

Visus nesutarimus ir ginčus, kurie gali kilti tarp Šalių vykdant Sutartį, Šalys įsipareigoja išspręsti abipusių derybų būdu. Jei derybų būdu nepavyksta susitarti, ginčai nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose.